Πνευματιστικές Υπηρεσίες και Μαγικές Εργασίες

Μέντιουμ Άρης Εμπειρία, Γνώση, Αξιοπιστία

Το Μέντιουμ Άρης είναι το πιο αξιόπιστο μέντιουμ στην Αθήνα. Παρέχει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου πνευματιστικές υπηρεσίες και εργασίες. Το Μέντιουμ Άρης παρέχει αυθεντικές υπηρεσίες μαγείας!

Οι μαγικές εργασίες και μαγικές τελετές γίνονται στον ειδικό χώρο του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες. Εκεί υπάρχουν 2 ειδικοί μαγικοί βωμοί. Ο ένας είναι δημιουργημένος για μαγικές εργασίες και επικλήσεις που έχουν να κάνουν με θετικές εργασίες και μαγικά ξόρκια αγάπης και προστασίας. Ο άλλος βωμός είναι ο αρνητικός. Για εργασίες καταστροφής και διάλυσης. Στους βωμούς υπάρχουν όλα τα μαγικά υλικά και μαγικά εργαλεία. Η απόλυτη ασφάλεια εξασφαλίζεται από τους χειροποίητους μαγικούς κύκλους που υπάρχουν. Κατασκευασμένοι σε ειδικό δέρμα και κάτω από τις αυστηρές διαταγές των μαγικών γριμορίων. 

Βασική αρχή του Μέντιουμ Άρη είναι ότι και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμμετοχή στην μαγική εργασία. Έτσι θα λειτουργήσει θετικά η όλη του ενέργεια και θα απορρίψει κάθε αρνητισμό ή πιθανή «ρωγμή» στις συντελούμενες ενέργειες! Το Μέντιουμ Άρης, στην Αθήνα και ο ενδιαφερόμενος, εκτελούν πολλές φορές, την μαγική τελετή ή το μαγικό ξόρκι μαζί! Στους βωμούς του Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες. 

Μέντιουμ Αρης αξιοπιστο μεντιουμ

Εμπιστευτείτε κι εσείς το Κορυφαίο Μέντιουμ στην Ελλάδα, το Μέντιουμ Άρης!

Το Μέντιουμ Άρης αναλαμβάνει και εκτελεί αυθεντικές πνευματιστικές υπηρεσίες και μαγικά ξόρκια υψηλού επιπέδου με μεγάλη αποτελεσματικότητα. 

Καθημερινά εμπιστεύονται το Μέντιουμ Άρης δεκάδες άνθρωποι για μελλοντικές προβλέψεις ζητώντας λύση στα προβλήματα που τους απασχολούν, από Ελλάδα και Εξωτερικό. Το Μέντιουμ Άρης ελέγχει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και δίνει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Στην κάθε εργασία που αναλαμβάνει υπάρχει συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση.  Φωτογραφίες από τις μαγικές εργασίες και η πορεία αυτών μέσω e-mails.

Δείτε τις Πνευματιστικές Εργασίες αναλυτικά

Πληροφορίες για Πνευματιστικές Υπηρεσίες από το Μέντιουμ Άρη

 • Οι πνευματικές εργασίες και τα μαγικά ξόρκια εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από το Μέντιουμ Άρη και όχι από δήθεν συνεργάτες.
 • Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σας σε μια μαγική τελετή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
 • Πριν από κάθε πνευματική εργασία ή μαγικό ξόρκι το Μέντιουμ Άρης προτείνει να γίνεται μια Πρόβλεψη Μαγικών Εργασιών.
 • Η συμμετοχή σας μέσω κοινωνικών δικτύων, εφαρμογών τηλεπικοινωνίας, Live Streaming  ή Skype δεν γίνεται.
 • Οι πνευματικές εργασίες και τα μαγικά ξόρκια γίνονται σε συγκεκριμένες φάσεις της σελήνης και σε ειδικές πλανητικές ώρες.
 • Για την εκτέλεση πνευματικών εργασιών και πνευματιστικών υπηρεσιών θα απαιτηθούν στοιχεία και φωτογραφίες. Αυτά τα στοιχεία τα στέλνετε αποκλειστικά και μόνο μέσω e-mails ή με αποστολή αλληλογραφίας. Με την αποστολή τους, παραχωρείτε το δικαίωμα χρήσης αυτών, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση μαγικών και πνευματιστικών εργασιών.
 • Μια πνευματιστική εργασία ή ένα μαγικό ξόρκι δεν δύναται να ολοκληρωθεί ή να διακοπεί πριν την ολοκλήρωση του. Η εργασία θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί ακόμα και αν ο εντολέας υπαναχωρήσει στα μέσα αυτής. Δικαίωμα υπαναχώρησης υπάρχει μόνο πριν την έναρξη της μαγικής τελετής.
 • Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία που αποστέλλονται θα καταστρέφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαγικών εργασιών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 • Η πληρωμή των πνευματιστικών εργασιών πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των πνευματιστικών υπηρεσιών. Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και όχι τμηματικά. Αν καταβάλλεται τμηματικά, μόνο κατόπιν συνεννόησης, η πνευματική εργασία θα ξεκινήσει μετά και την πληρωμή της τελευταίας δόσης του ποσού.
 • Μετά την καταβολή του ποσού εκδίδεται νόμιμο παραστατικό – απόδειξη παροχής υπηρεσιών και αποστέλλεται στον εντολέα ταχυδρομικώς. 
 • Η ευθύνη αποστολής των φωτογραφιών και στοιχείων που απαιτούνται για την εκάστοτε μαγική εργασία και μαγικό ξόρκι είναι αποκλειστικά του εντολέα. Τυχών καθυστέρηση ή αμέλεια δεν μεταθέτει τον χρόνο διεξαγωγής της μαγικής τελετής.
 • Σε περίπτωση που κάποιος υπαναχωρήσει και δεν θέλει να γίνει η μαγική εργασία που έχει συμφωνηθεί, αφού έχει ολοκληρώσει την πληρωμή, τα χρήματα επιστρέφονται κατόπιν έγγραφου αιτήματος στο [email protected] και μόνο όταν ενημερώσει 15 ημέρες πριν την έναρξη της μαγικής εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό μπορεί να εξαργυρωθεί με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογης αξίας.
Μενού